Om kiropraktik.

    

Hur en kiropraktor arbetar.
Som kiropraktor är man specialicerad på rörelseapparaten och att behandla symtom och störningar i skelett-, muskel- och nervsystemet. I grunden finns ett holistiskt synsätt där kroppens alla funktioner är i fokus. Förutom behandling så arbetar en kiropraktor med nogrann diagnostik som är av stor vikt då man undersöker orsaken till smärtan och problemet. Med en nogrann diagnostik så tittar man på hela kroppen för att lokalisera problemet. Där kommer det holistiska tänkandet in, då symtom och smärta kan härledas till en annan del av kroppen än där smärtan finns.

Lokalisering av problemet.
Uppkomst av smärta kan bero på många olika faktorer så som trauma, tidigare och nuvarande sjukdomar, överbelastning, överaktivitet, underaktivitet, olika felställningar och muskelobalanser, dålig hållning samt dåliga arbetsställningar. De olika orsakerna till smärtan och problematiken diskuteras mellan patienten och kiropraktorn vid första besöket och en nogrann anamnes görs innan behandlingen påbörjas (se vidare om hur kiropraktisk behandling går till under "Behandling"). Det kan också finnas andra orsaker som är uppkomst till patientens smärta eller besvär. Om kiropraktorn således bedömer att det behövs annan vård så får patienten hjälp med bedömning och vidare lämplig behandling och vård.

Kiropraktikens historia.
Kiropraktik är tillsammans med andra manuella behandlingsmetoder några av de äldsta i hela världen som fortfarande används i dag. Rötterna till den så kallade manuella medicinen finns hos den grekiske läkaren Hipposokrates, läkekonstens fader som verkade på 400-talet före Kristus. Det finns flera tusen år gamla skrifter från bland annat Kina, Thailand och Egypten som beskrev manuella behandlingar liknande de som används i dag. Den moderna kiropraktiken formades och grundades av kanadensaren Daniel David Palmer år 1895.

Ordet kiropraktik är från latin och betyder "cheiro=hand" och "praktikos=att göra"  dvs fritt översatt  "att göra för hand" och det är precis vad kiropraktik innebär, att praktesera och behandla med händerna. Behandlingen genomförs med händerna och dess syfte är att med olika ledjusteringstekninker återställa den felaktiga funktionen i kroppensleder.